top of page
Hoofdlid

Dit zijn clubleden die eigenaar zijn van één of meerdere boten.De inwonende echtgeno(o)t(e), ongehuwde kinderen (t/m 22 jaar) en eventueel verloofden (t/m 22 jaar) worden aanzien als hoofdlid.  Vallen onder het familiaallidmaatschap.

Bijlid

Dit zijn clubleden die waterskiën of varen actief beoefenen, doch géén boot eigenaar zijn.

De inwonende echtgeno(o)t(e), ongehuwde kinderen (t/m 22 jaar) en eventueel verloofden (t/m 22 jaar) worden aanzien als bijlid. Vallen onder het familiaallidmaatschap.

Jeugdlid

Dit zijn clubleden die waterskiën of varen actief beoefenen, doch géén boot eigenaar zijn, en waarvan de ouders of voogd géén lid van de vereniging zijn. De jeugdleden hebben de leeftijd tot en met 18 jaar. De schriftelijke toestemming van ouder(s) of voogd is verplicht.

bottom of page